Regulamin serwisu PoznajPrzyszlosc.pl

Darmowa wróżba

 1. Niniejsza regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez serwis.
 2. Użytkownik otrzymuje jedną darmową odpowiedź na formularz zwana dalej "wrózbą".
 3. Warunkiem koniecznym jest wypełnienie przez użytkownika poprawnych danych i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 4. Serwis realizuje usługi na zasadzie "best effort", tzn. dokładane są wszelkie starania, aby jakość oferowanych usług była jak najwyższa, jednak użytkownik nie otrzymuje żadnej gwarancji. W szczególności nie możemy zagwarantować, że przesłane wróżby będą prawidłowe.

Szybka wróżba

 1. Usługa polega na prezentacji użytkownikowi opisu 3 wybranych przez niego kart. Opis zwany jest dalej wrózbą.
 2. Użytkownik wybiera 3 karty przesuwając je na odpowiednie pola.
 3. Opis jednej z 3 kart udostepniany jest za darmo. Opis dwóch kolejnych pojawia się podaniu kodu.
 4. Aby otrzymać kod użytkownik wysyła SMS pod numer 7143 w treści wpisując AVR.WROZBA. Koszt wiadomości to 1,23 zł z VAT.
 5. Korzystając z usługi użytkownik akceptuje postanowienia regulaminu operatora.
 6. Usługa ma charakter rozrywkowy, organizator nie odpowiada za dokładność wróżby.
 7. W przypadku problemów z działaniem usługi reklamacje można składać wysyłając e-mail na adres poznajprzyszlosc.pl[at]@gmail.com

Wróżba SMS i telefoniczna

 1. Usługi wróżb SMS i telefonicznych realizowane są przez firmę zewnętrzną. Regulamin usługi
 2. W przypadku niezadowolenia z jakości usługi reklamacje można składać wysyłając e-mail na adres: poznajprzyszlosc.pl[at]@gmail.com

Postanowienia ogólne

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszego regulaminu jesteśmy do dyspozycji.

wróżka SMS